NỘI QUY GIAO DỊCH CÔNG CHỨNG

Nội quy giao dịch công chứng tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải được thực hiện đảm bảo sự thuận tiện và quyền lợi tốt đa cho khách hàng thực hiện các dịch vụ công chứng.

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng, tận tâm đối với khách hàng đến công chứng.

2. Giải quyết các yêu cầu công chứng tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng. Không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với khách hàng.

3. Phải giải thích rõ ràng và hướng dẫn đầy đủ những vấn đề cần thiết cho khách hàng khi giao dịch.

4. Thu phí, thù lao công chứng theo đúng quy định tại bảng phí, thù lao công chứng đã được niêm yết tại trụ sở và trên website của Văn phòng, tuyệt đối không được nhận bất cứ khoản tiền nào khác từ khách hàng. Văn phòng công chứng Bùi Ngọc Long sẽ áp dụng hình thức kỷ luật lao động cao nhất theo quy định tại Nội quy làm việc của Văn phòng đối với cán bộ, chuyên viên nào có hành vi nhận tiền thưởng hoặc bất cứ khoản tiền nào khác trong và ngoài trụ sở không theo quy định của văn phòng.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

1. Khi đến yêu cầu công chứng đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên tại Văn phòng, đồng thời hợp tác với nhân viên để việc công chứng được nhanh chóng, thuận tiện.

2. Trong khi giao dịch, nếu có vấn đề gì chưa rõ thì khách hàng có quyền yêu cầu nhân viên của Văn phòng giải thích, nếu thấy vẫn chưa thỏa đáng thì khách hàng có quyền yêu cầu lãnh đạo Văn phòng giải thích thêm.

3. Văn phòng có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói thiếu lịch sự hoặc say rượu, bia làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, nhân viên Văn phòng có thể yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho Văn phòng và cho các khách hàng khác.

4. Đề nghị khách hàng chỉ thanh toán các khoản phí, thù lao công chứng theo quy định của văn phòng và đã được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng và trên website www.vanphongcongchungtranthanhhai.com. Ngoài ra, khách hàng không phải trả thêm bất cứ một khoản tiền phát sinh nào khác.

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải – Luôn nỗ lực để mang đên sự tin cậy tốt nhất cho khách hàng!