CÔNG CHỨNG MUA BÁN TÀI SẢN

Giao dịch mua bán tài sản là những giao dịch rất quan trọng. Vì thế, công chứng hợp đồng mua bán tài sản trong mọi hoàn cảnh cần phải được công chứng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch, đảm bảo quyền lợi của các bên giao dịch.

Dịch vụ công chứng mua bán tài sản rất phổ biến hiện nay. Việc này được thực hiện tại văn phòng công chứng tư nhân hay công chứng nhà nước đều có giá trị như nhau.

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch về mua bán tài sản bao gồm tất cả các loại tài sản hợp pháp như đất đai, nhà cửa, xe cộ và các loại tài sản khác.

Thủ tục công chứng hợp đồng mua tài sản

Bên bán chuẩn bị hồ sơ:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng)

– Sổ Hộ khẩu của bên bán (cả vợ và chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Bên mua chuẩn bị hồ sơ:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua (cả vợ và chồng nếu bên mua là hai vợ chồng)

– Sổ hộ khẩu của bên mua (cả vợ và chồng)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên mua.

– Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai

– Hợp đồng uỷ quyền mua (Nếu có).

Trình tự công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Bước 1 : Nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại phòng tiếp nhận hồ sơ

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ và các điều kiện công chứng.

Bước 3: Bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Sau đó thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: Các bên sau khi đã đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn). Công chứng viên sẽ ký và đóng dấu.

Bước 5: Nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại Phòng trả hồ sơ.

Với đội ngũ công chứng viên có kiến thức chuyên sâu, nhiều năm kinh nghiệm cùng tinh thần làm việc nhiệt huyết, trách nhiệm, hết mình với khách hàng. Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải đảm bảo việc công chứng mua bán tài sản được nhanh chóng, thuận tiện và đúng quy định pháp luật để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên giao dịch.