TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải thực hiện các thủ tục công chứng hợp đa lĩnh vực từ đồng mua bán, công chứng ô tô xe máy, công chứng di chúc,… đến công chứng thừa chuyên nghiệp, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, linh hoạt với các bước thực hiện thủ tục như  sau:

Bước 1: 

Người yêu cầu công chứng chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo cần công chứng (nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết) rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ photocopy có thể nộp trực tiếp, gửi Fax, Email. Sau đó phải có bản gốc để đối chiếu.

Bước 2: 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và các điều kiện công chứng, chứng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ nếu thấy đủ điều kiện, nếu thiếu, nhân viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bổ điều kiện công chứng theo Luật định.

Bước 3: 

Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ của chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Hợp đồng, giao dịch sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang bộ phận thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: 

Các bên sau khi đã đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn). Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ.

Bước 5: 

Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên  nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại phòng trả hồ sơ.

Hãy đến thực hiện công chứng tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải để được phục vụ tốt nhất!