THỦ TỤC CÔNG CHỨNG MUA BÁN TÀI SẢN

Thủ tục công chứng mua bán tài sản được văn phòng công chứng Trần Thanh Hải thực hiện nhanh chóng, chính xác và linh hoạt theo đúng trình tự pháp luật.

Để quá trình thực hiện công chứng mua bán tài sản thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, Quý khách có nhau cầu công chứng cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

Bên bán tài sản chuẩn bị hồ sơ:

Giấy chứng minh quyền sở hữu tài sản (Đăng ký xe ô tô, Đăng ký mô tô, xe máy,…);

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên bán (cả vợ và chồng );

Sổ Hộ khẩu của bên bán tài sản là động sản (cả vợ và chồng);

Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên bán tài sản là động sản;

Đăng kiểm xe,…;

*Trong trường hợp bên bán tài sản là một người cần có các giấy tờ sau:

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân);

Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn);

Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản);

Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản);

Hợp đồng uỷ quyền (nếu có);

Bên mua tài sản chuẩn bị hồ sơ:

*Trong trường hợp bên mua là pháp nhân cần có các giấy tờ sau:

Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư;

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật/ người đại diện ký kết hợp đồng;

Biên bản họp của Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên (trong trường hợp là công ty cổ phần; công ty TNHH hai thành viên trở lên;);

Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền ký Hợp đồng, giao dịch);

Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai (mẫu có tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải)

*Trong trường hợp bên mua là cá nhân cần có các giấy tờ sau:

Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên mua;

Sổ Hộ khẩu của bên mua tài sản là động sản;

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải cam kết thực hiện thủ tục công chứng mua bán tại sản minh bạch, nhanh chóng và linh hoạt, đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hàng đầu. Hãy đến thực hiện tại văn phòng công chứng của cúng tôi để được phục vụ tốt nhất!