CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải là văn phòng công chứng uy tín và chuyên nghiệp trong dịch vụ công chứng hợp đồng thế chấp. Chúng tôi luôn đảm bảo thủ tục công chứng được chính xác, minh bạch, linh hoạt và thuận tiện.

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải chuyên thực hiện công chứng các giao dịch về thế chấp như:

     – Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

     – Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất

     – Thế chấp quyền sở hữu nhà, ô tô

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải còn hỗ trợ các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ, công chứng ngày nghỉ để phục vụ tốt nhất nhu cầu thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện của khách hàng.