CÔNG CHỨNG TÀI SẢN VỢ CHỒNG

Tài sản vợ chồng có thể tồn tại dưới các dạng: tài sản chung vợ chồng, tài sản riêng vợ chồng và đồng thời vợ chồng có thể thỏa thuận về tài sản chung/riêng dưới hình thức văn bản công chứng.

Vì thế, việc công chứng tài sản vợ chồng hay công chứng phân chia tài sản vợ chồng cần được thực hiện công chứng để có hiệu lực.

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải có chức năng công chứng các giao dịch liên quan đến tài sản như sau:

  • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
  • Văn bản hợp nhất tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng
  • Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải sẽ tư vấn pháp luật miễn phí các quy định pháp luật liên quan đến tài sản vợ chồng và thực hiện công chứng các văn bản thỏa thuận có liên quan theo yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Ngoài ra, văn phòng của chúng tôi còn hỗ trợ các dịch vụ công chứng tài sản vợ chồng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Các mức phí, thù lao công chứng theo quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại trụ sở của văn phòng.