THỦ TỤC CÔNG CHỨNG TẶNG CHO NHÀ ĐẤT

Thủ tục công chứng tặng cho nhà đất thực hiện tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải nhanh chóng, chính xác, linh hoạt, được thực hiện theo trình tự thự hiện công chứng tặng cho nhà đất được thực hiện dựa trên luật công chứng và đảm bảo đúng theo trình tự pháp luật.

Để quá trình thực hiện thủ tục công chứng tặng cho nhà đất diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ như  sau:

Hồ sơ bên tặng cho:

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

*Trường hợp tặng cho một phần nhà đất thì cần có thêm các giấy tờ sau: Công văn của Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà hoặc Phòng Tài nguyên, Môi trường, Hồ sơ kĩ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà;

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bên tặng cho (cả vợ và chồng);

– Sổ Hộ khẩu của bên tặng cho (cả vợ và chồng);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân của bên tặng cho;

  *Trong trường hợp bên tặng cho gồm một người cần có các giấy tờ sau:

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu từ trước tới nay sống độc thân);

– Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu đã ly hôn);

– Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản);

– Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản);

– Hợp đồng uỷ quyền tặng cho (nếu có)

– Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho (nếu có) như: Giấy khai sinh;

Hồ sơ bên nhận cho tặng:

– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

– Sổ hộ khẩu (Ít nhất 1 người phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (nếu bên nhận tặng cho là hai vợ chồng);

– Giấy tờ chứng minh quan hệ với người tặng cho (Giấy khai sinh/sơ yếu lý lịch) nếu có;

– Phiếu yêu cầu công chứng + tờ khai (có mẫu tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải);

Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục công chứng tặng cho nhà đất trong các trường hợp sau: Đất thuộc hộ gia đình. Đất không thuộc dạng đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài, đất có người dưới 18 tuổi, đất có yếu tố nước ngoài, đất có liên quan đến thừa kế Bên tặng cho/nhận tặng cho là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Hãy đến Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải thực hiện thủ tục công chứng tặng cho nhà đất để được phục vụ tốt nhất!