bangla panu videos letmejerk.fun hot sexy picture video ragna x bullet luxuretv.fun luxure tv porn tanuja mukherjee indiansexmovies.mobi kerala aunty mms meera chopra hot indiapornvids.pro porn xvideos cunt rubbing indianwank.pro www gujarat sex
16 honey .com turkishhdporn.pro hd porn videos local blue film originalindianporn.mobi namitha sex videos photos saveetha university tubesafari.pro trichy to chennai clipagecom xnxxporn.fun xnxx . com b grade un cut porn300.online teen sensual sex
xviqeos rushporn.online indian teen pornhub jothika sex indianpornplace.pro wap 95 com clipage mms turkishsex.eu turkish sex download firstnight videos turkishpornmovies.pro sex tvx tamil porn.com xxindianporn.pro sex indian videos xxx

Từ ngày 01/7/2022 không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Ngày 01/7/2022 là thời điểm phải sử dụng hóa đơn điện tử trong cả nước và kể từ thời điểm này nhiều đối tượng không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26); nếu phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới trước thời điểm trên cũng không phải nộp.

Đối tượng áp dụng HĐĐT theo quy định mới

Khi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối với tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định tại Điều 29 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể:

(1) Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/HDG) và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

(2) Thời hạn nộp báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý đã phát sinh việc sử dụng hóa đơn.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo BC26/HDG ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0) và không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ.

Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

(3) Một số trường hợp phải nộp báo cáo theo sự kiện phát sinh

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi:

– Chia, tách, sáp nhập, phá sản, giải thể, chuyển đổi sở hữu.

– Giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

Thời hạn nộp: Cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Lưu ý:

­- Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê với cơ quan thuế nơi chuyển đi.

– Khi gặp sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã mà chưa khắc phục được, thời gian đó cơ quan thuế có giải pháp bán hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho một số tổ chức, cá nhân để sử dụng thì sau khi hệ thống được khắc phục, cơ quan thuế thông báo để các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế, tổ chức, cá nhân gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG.

Tóm lại, khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2019/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (từ ngày 01/7/2022 được thay thế bởi Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, trừ một số trường hợp được nêu rõ tại mục trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now