CÔNG CHỨNG MUA BÁN Ô TÔ

Công chứng mua bán ô tô là một việc bắt buộc. Vì ô tô là một trong những loại tài sản có giá trị lớn, có đăng ký quyền sở hữu và bắt buộc phải công chứng khi thực hiện các giao dịch mua bán, ủy quyền, thê chấp.

Việc thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán ô tô, công chứng ủy quyền ô tô, thế chấp xe ô tô tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải rất nhanh chóng, thuận tiện với mức phí và thù lao theo quy định của pháp luật và được niêm yết công khai tại trụ sở văn phòng.

Ngoài ra, Văn phòng công chứng Trần Thanh Hải còn hỗ trợ các dịch vụ công chứng ô tô tận nơi như: Công chứng tại nhà, công chứng tại bệnh viện, cơ quan làm việc,… cho người yêu cầu công chứng theo quy định của pháp luật.